• Vertrouwenscontactpersoon: Linda Kansen

  Het veilige en vertrouwde karakter van de vereniging heb ik altijd als vanzelfsprekend ervaren. Het is het bestuur van KZC er aan gelegen dat dit ook zo blijft. Daarom heeft zij ervoor gekozen om een aantal maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Eén van de maatregelen is het opstellen van omgangsvormen, het maken van een pestprotocol en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.

  Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
  Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten.

  De vertrouwenscontactpersoon zal ervoor zorgen dat indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. De taken van een vertrouwenscontactpersoon liggen vooral op procedureel adviserend vlak

  Een aantal voorbeelden van taken zijn:
  - Eerste opvang/aanspreekpunt
  - Doorverwijzen
  - Preventieactiviteiten

  Met ingang van dit seizoen ben ik, Linda Kansen, de vertrouwenscontactpersoon binnen KZC. Ik ben sinds 6 jaar verbonden aan KZC doordat mijn twee zoons lid zijn. Mijn kinderen waterpoloën hier met veel plezier en ook als ouder ervaar ik de club als gemoedelijk, overzichtelijk en veilig.

  Graag lever ik een bijdrage aan het behouden van een veilige sportomgeving voor onze kinderen en alle andere betrokkenen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het MBO onderwijs. Ik heb veel ervaring opgedaan in het adequaat voeren van vertrouwelijke gesprekken. De rol van vertrouwenscontactpersoon wil ik graag op mij nemen. Ik doe een beroep op iedereen die met ongewenst gedrag te maken krijgt om vooral contact met mij op te nemen.

  Als vertrouwenscontactpersoon ben ik zowel telefonisch als per mail bereikbaar.

  Mijn contactgegevens zijn:
  Linda Kansen
  Telefoonnummer: 06-13985525
  vcp@kennemerzwemclub.nl

 • Vertrouwenscontactpersoon: Wat houdt dat in?

  Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er af gaat. Als je wordt lastiggevallen. Bijvoorbeeld als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt of grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Voor seksuele intimidatie is er nooit een excuus: Het mag niet!!

  Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Bij onze vereniging is een vertrouwenscontactpersoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies.

  Signaleren en praten
  Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige, prettige en vertrouwde omgeving. Wanneer je te maken krijgt met pesten of (seksuele) intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig en vertrouwd is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, zeker ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

  Blijf er niet mee rondlopen! Het direct in de openbaarheid brengen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Juist om bovengenoemde redenen heeft KZC een vertrouwenscontact- persoon (VCP) aangesteld, in de persoon van Linda Kansen.

  Vertrouwenscontactpersoon
  Je kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt doen. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het goede advies vragen.
  Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving kan je ook contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt (In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een meldingsplicht). Indien gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOC/NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

  Hoe te bereiken?
  De vertrouwenscontactpersoon van KZC, Linda Kansen kan worden benaderd voor een melding of een vermoeden van bovenstaande zaken. Deze melding kan worden gemaild (vcp@kennemerzwemclub.nl) of je belt naar 06-13985525.

  Elke melding op het emailadres en per telefoon wordt vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenscontact persoon!

  Tot slot (niet geheel onbelangrijk)
  In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenscontactpersoon en de functie van Vertrouwenspersoon door elkaar worden gehaald.

  De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. (In de dagelijkse communicatie wordt er vaak gesproken over vertrouwenspersoon in plaats van vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenscontactpersoon is iemand die ervoor zorgt dat meldingen volgens procedure worden behandeld en de juiste partijen worden ingeschakeld voor eventuele vervolgacties.

  Vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij het NOC*NSF. Zij begeleiden en adviseren de melders, slachtoffers of beschuldigden in het gehele proces; inhoudelijk adviserende rol. Vertrouwenspersonen kunnen door iedereen te allen tijde worden benaderd en geraadpleegd; www.NOCNSF.nl.

  Folders
  Voor meer informatie kan de website www.NOCNSF.nl worden geraadpleegd. Onder andere zijn onderstaande folders daar te vinden (klik op de folder om er naar toe te gaan).