• Tarieven

 • Tarieven per februari 2019:

  Activiteit

  Tarief per maand

  Toelichting

  Zwemles survival ABC-diploma

  € 34,00

   

  Waterbikkelplan

  € 34,00

   

  Wedstrijdsport:

     

     - Jeugd F en E

  € 36,50

  Geboren 2010-2007

     - Jeugd D en C

  € 39,00

  Geboren 2006-2003

     - Jeugd B en A

  € 41,50

  Geboren 2002-1999

     - Senior

  € 41,50

   

     - Selectie

  € 44,00

   
       

   Masterzwemmen

  € 24,00

   

  Verklaring omschrijving afschrift:
  Op het afschrift wordt de periode waarover de inning betrekking heeft vermeld. 

  Toelichting tarieven
  Voor zwemles voor het ABC-diploma wordt lesgeld betaald volgens bovenstaand tarief. Behalve 10 euro inschrijfkosten en afzwemgeld zijn alle kosten opgenomen in dit tarief.

  Voor het Waterbikkelplan en de wedstrijdsport is de contributie (10 euro per maand) onderdeel van het tarief. Hieruit worden de vaste kosten van de vereniging betaald, zoals de afdrachten aan de KNZB en de kosten die worden gemaakt voor veiligheid, opleiding en administratie. Het overige deel van het tarief dekt de badhuur voor trainingen en de deelname aan wedstrijden(voor de wedstrijdsport). Dit is dus allemaal inbegrepen in bovenstaande tarieven. 

  Voor alle disciplines geldt dat het tarief jaarlijks wordt geïndexeerd.

  Betaling lidmaatschap
  Iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt de heffing aan het begin van de maand door middel van automatische incasso geïnd. Het jaartarief van het lidmaatschap bedraagt dus 10 maal het maandtarief. Het in te houden bedrag valt binnen één van de bovenstaande categorieën. Wanneer niet wordt deelgenomen aan de automatische incasso, dient het gehele jaarlidmaatschap vooruit betaald te worden.

  Opzeggen lidmaatschap
  Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een mail te sturen naar: secretaris@kennemerzwemclub.nl. Opzeggen van het lidmaatschap voor de wedstrijdsport kan alleen voor 1 juni of voor 1 december. Voor alle overige activiteiten kan dit maandelijks. De opzegging gaat altijd in per einde van de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd. Voorbeeld: een opzegging ontvangen door de secretaris in de maand november, gaat in per 1 januari