• Tarieven

 • Tarieven per januari 2024:

  Activiteit

  Tarief per maand

  Toelichting

  Zwemles survival ABC-diploma

  € 40,00

   

  Waterbikkelplan

  € 40,00

   

  Wedstrijdsport:

     

     - Jeugd F en E

  € 40,00

  Onder 11 jaar*

     - Jeugd D, C en B

  € 44,00

  Onder 17 jaar*

     - Jeugd A

  € 48,00

  Onder 19 jaar*

     - Senior

  € 48,00

   

    

     

   Masterzwemmen

  € 30,00

   

   

  Verklaring omschrijving afschrift:
  Op het afschrift wordt de periode waarover de inning betrekking heeft vermeld. 

  Toelichting tarieven
  Voor zwemles voor het ABC-diploma wordt lesgeld betaald volgens bovenstaand tarief. Behalve 10 euro inschrijfkosten en afzwemgeld zijn alle kosten opgenomen in dit tarief. 

  Voor het Waterbikkelplan en de wedstrijdsport is de contributie (10 euro per maand) onderdeel van het tarief. Hieruit worden de vaste kosten van de vereniging betaald, zoals de afdrachten aan de KNZB en de kosten die worden gemaakt voor veiligheid, opleiding en administratie. Het overige deel van het tarief dekt de badhuur voor trainingen en de deelname aan wedstrijden(voor de wedstrijdsport). Dit is dus allemaal inbegrepen in bovenstaande tarieven.  

  *Voor de leeftijdsindeling van de jeugd geldt voor het hele seizoen (Augustus t/m Juli) de leeftijd die je hebt 1 januari in dat seizoen. Ben je dus op 1 januari in het lopende seizoen 11 jaar, dan ben je D-jeugd en val je voor de tarieven in de categorie onder 17 jaar. 

  Voor alle disciplines geldt dat het tarief jaarlijks wordt geïndexeerd. 

  Betaling lidmaatschap
  Iedere maand wordt de heffing aan het einde van de maand door middel van automatische incasso geïnd voor de daaropvolgende maand. Voor de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd, het jaartarief van het lidmaatschap bedraagt dus 10 maal het maandtarief. Het in te houden bedrag valt binnen één van de bovenstaande categorieën. Bij aanvang van het lidmaatschap worden eventueel gemistte incasso's door latere inschrijving, verrekend met de eerste incasso.

  Wanneer niet wordt deelgenomen aan de automatische incasso, dient het gehele jaarlidmaatschap vooruit betaald te worden. 

  Opzeggen lidmaatschap
  Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een mail te sturen naar: secretaris@kennemerzwemclub.nl. Opzeggen van het lidmaatschap voor de wedstrijdsport kan alleen voor 1 juni of voor 1 december. Voor alle overige activiteiten kan dit maandelijks. De opzegging gaat altijd in per einde van de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd. Voorbeeld: een opzegging ontvangen door de secretaris in de maand november, gaat in per 1 januari