• Rooster jurytafel, EHBO en toezicht waterpolowedstrijden

  Het opstellen van het jurytafelrooster is elke keer weer een behoorlijke puzzel. Er moet namelijk met verschillende zaken rekening gehouden worden. Een aantal daarvan ligt zeer voor de hand. Zo kunnen mensen (blessuregevallen uitgezonderd) niet achter de jurytafel zitten bij wedstrijden van hun eigen team. Mensen kunnen niet achter de jurytafel zitten, als ze op hetzelfde moment een uitwedstrijd moeten spelen. Alle jurytafelaars moeten (ongeveer) even vaak fungeren. Er zijn echter nog meer zaken die het indelen bemoeilijken. Zo is de groep beschikbare EHBO'ers vrij klein en toch is er bij elke wedstrijd één nodig. Ook de groep scheidsrechters voor de E/F-jeugd (ook wel spelleiders genoemd) is nogal beperkt. En van sommige teams zijn slechts weinig spelers bevoegd om achter de jurytafel plaats te nemen. Toch lukt het eigenlijk altijd om het rooster rond te krijgen.

   

  De volgende taken staan ingedeeld in het jurytafelrooster:

  • jurytafelbezetting (Wie fungeren bij welke wedstrijden als jurytafelaars.)
  • scheidsrechters (Wie fluit welke wedstrijden.)
  • EHBO/BHV’ers (Wie is verantwoordelijk voor EHBO en BHV.)
  • toezicht(h)ouders (De ouders van welke jeugdspelers houden toezicht op het ondiepe gedeelte.)

   

  In de eerste bijlage vind je per weekend de taakverdeling per wedstrijd. In de tweede bijlage staat beschreven wat we van de toezichthouders verwachten. Het aanspreekpunt voor de toezichthouders is de EHBO/BHV’er van dienst. Als er geen toezicht is op het ondiepe gedeelte, kan er niet worden vrijgezwommen.

  Mocht je onverhoopt je taak niet kunnen vervullen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger. Spreek in dat geval dus tijdig iemand aan om te ruilen. Daartoe is altijd wel iemand bereid.

  Tips van onze zijde:

  • Gebruik de zoekfunctionaliteit van je PDF-reader om in het rooster te vinden voor wanneer je bent ingedeeld.
  • Zet je dienst(en) in je agenda met tijdige herinneringen (b.v. een dag van tevoren en/of 2 uur van tevoren).

   

  Alvast bedankt voor je inzet!