• Een veilig sportklimaat bij KZC

  Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Veel mensen denken dat dit gedrag bij hun vereniging of zwembad niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag (KNZB, 2017). Ook in onze vereniging kan het gebeuren en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), onze club én op de zwemsport in het algemeen.

  KZC vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten, zonder gehinderd te worden door onsportief gedrag en of ongewenst gedrag zoals hierboven genoemd. Wij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit geldt voor zwemmers, trainers, zweminstructeurs, vrijwilligers, ouders, enz. Wij vragen iedereen die bij KZC betrokken is, in welke vorm dan ook, om dit na te leven. Om hier vorm aan te geven zet KZC een aantal middelen in, te weten een aannamebeleid voor vrijwillgers, door het bestuur vastgelegde gedragsverwachtingen en de verklaring omtrent gedrag (VOG).

  Aannamebeleid vrijwilligers
  Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. KZC neemt de volgende stappen bij het inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende comissielid.
  • Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
  • De vrijwilligers dient de gedragsregels tot zich te nemen.

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  Één van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van (seksuele) intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  KZC neemt de veiligheid van haar leden serieus en heeft daarom besloten dat iedere (assistent)instructeur, (hulp)trainer, coach en hulpouder maar ook bestuursleden deze VOG moet aanvragen en overleggen aan het bestuur.

  Gedragsverwachtingen
  Met deze verwachtingen wil KZC vastleggen en uitspreken wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging. De gedragsverwachtingen zijn te vinden en lezen op onze website.

  https://www.kennemerzwemclub.nl/gedragsverwachtingen

  Vertrouwenscontactpersoon
  Wordt u als lid, instructeur, trainer of ouder toch geconfronteerd met zaken die twijfelachtig zijn spreek elkaar hier dan op aan lukt dit niet dan verzoek ik u vriendelijk doch dringend om contact te zoeken met Linda Kansen, onze vertrouwenscontactpersoon. Op de website vindt je meer informatie over de rol van Linda en hoe je haar kunt bereiken.

  https://www.kennemerzwemclub.nl/vertrouwenscontactpersoon/

  Namens het bestuur van KZC en Linda Kansen (vertrouwenscontactpersoon van KZC)