• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 maart

  Beste (ouders van) leden,

   

  Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van KZC op: 

  Woensdag 27 maart 2024 om 20.00 uur in clubhuis De Dryver 

  De agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering, jaarverslagen van de commissies over 2023 en de begrotingen voor 2024 en 2025 zijn hieronder te vinden.

   

  We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 27 maart 2024 om 20:00 uur in het clubhuis! 

  Namens het bestuur van KZC,