• Corona-afspraken KZC: 19 november herstart trainingen

  (Update 15 maart 2021)

  Zoals 9 maart bekend is geworden, mogen vanaf aanstaande dinsdag 16 maart de zwembaden weer open. Echter, alleen voor zwemlessen van kinderen t/m 12 jaar en onder de coronaprotocollen zoals die ook golden tijdens de periodes voor de sluiting. Ook KZC gaat weer gaan starten met het Elementair zwemmen en het Waterbikkelplan op vrijdagavond vanaf 19 maart 2021 en op de manier zoals wij eindigden rond half december vorig jaar, met dezelfde afspraken;

  • Van de kinderen wordt verwacht dat ze de zwemkleding al aan hebben (thuis aantrekken)
  • Helaas is het voor de ouders niet toegestaan het zwembad en de kuil te betreden.
  • Het brengen en halen van de kinderen zal dus - nog steeds via een ‘kiss & ride’ principe verlopen
  • zorg dat je 10 minuten voor aanvang in 'de kuil' voor het zwembad aanwezig bent. Kom op tijd, maar zeker ook niet te vroeg.
  • De kinderen worden naar binnen begeleid door kaderleden
  • Ook worden ze terug gebracht door kaderleden naar de kleedkamer. Hier dient het kind zich zelfstandig af te drogen en aan te kleden. Uw kind zal het zwembad verlaten door de zijdeur.
  • Mocht u als ouder iets later zijn, uw kind blijft bij het kaderlid in de kuil totdat u aanwezig bent

  NB. Voor het Waterbikkelplan: De kinderen kleden zich boven op het nat-terras uit en nemen hun kleding mee naar het zwembad. Na het zwemmen zullen de kinderen begeleid worden naar de kleedkamers van het grote bad waar ze zich kunnen omkleden. Na het omkleden lopen de kinderen naar buiten waar de ouders (buiten de kuil op 1.5m van elkaar) de kinderen kunnen ophalen. Ook hier zal begeleiding aanwezig zijn.

  Alle belangrijkste bestaande afspraken rondom bestrijding van het virus in en rond het zwembad blijven gelden:

  • Altijd thuisblijven als er de afgelopen 24-uur klachten zijn van jezelf of een familielid;
  • Draag een mondkapje daar waar dit is aangegeven, in de entreehal, gangen, trap en gezamenlijke binnenruimtes..
  • Alle volwassenen houden1,5 m afstand van elkaar, binnen en buiten.

  Op zich dus heel goed nieuws voor onze leszwemmers, maar de rest van onze leden moet dus nog steeds geduld hebben. Wanneer we de andere activiteiten weer kunnen opstarten is namelijk niet bekend.

   

  (Update 15 december 2020)

  Tot nader order geen activiteiten van KZC in het zwembad. Alle trainingen komen te vervallen.

   

  (Update 18 november 2020)

  Beste KZC’ers en andere betrokkenen,

  Morgen, donderdag 19 november 2021 is ook het zwembad in Beverwijk weer voor alles geopend en zal KZC ook alle activiteiten weer opstarten met de maatregelen zoals die golden vóór de sluiting.

  • Het Leszwemmen (ABC diploma) en het Waterbikkelplan starten vrijdag de 20e november weer op. De afspraken blijven zoals deze al waren.
  • De jeugd tot 18 jaar blijft in groepsverband trainen, zoals we dit al deden voor de sluiting.
  • Leden van 18 jaar en ouder trainen met groeps- en afstandsbeperkingen van 30 personen maximaal en altijd 1,5 meter, ook in het water.
  • Het trainingsrooster verder blijft hetzelfde als voor de sluiting, voor de training op dinsdagmiddag en zaterdagochtend 1e uur is aanmelding via de link nog nodig!
  • Alle overige specifiekere afspraken zullen via de verschillende commissies worden gecommuniceerd met betrokkenen.
  • Jammer genoeg zijn er nog steeds GEEN wedstrijden voor waterpolo èn wedstrijdzwemmen ingepland, tot in ieder geval 10 januari 2021 (bron KNZB).
  • Ook het clubhuis moet de rest van 2020 zeker gesloten blijven.
  • Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt en welke besluiten door de regering genomen gaan worden, is het uitgangspunt dat de competitiestart in het weekend van 16-17 januari 2021. Zoals de wedstrijden nu zijn ingepland, zal dat ook het vervolg zijn. Er worden dus geen wedstrijden doorgeschoven.

  Dit is tot dusver wat wij weten en hoe wij verder gaan. Zodra er meer nieuws is of als er ontwikkelingen zijn, zullen we dit natuurlijk direct communiceren. 

  Alle belangrijkste bestaande afspraken rondom bestrijding van het virus in en rond het zwembad blijven gelden:

  • Altijd thuisblijven als er de afgelopen 24-uur klachten zijn van jezelf of een familielid;
  • Trek thuis je zwemkleding aan en ga liefst thuis al naar het toilet;
  • Kom pas vlak voor de training het zwembadgebouw in (niet eerder dan 5 minuten voor aanvang)
  • Draag een mondkapje daar waar dit is aangegeven, in de entreehal, gangen, trap en gezamenlijke binnenruimtes.
  • Kleed je beneden Na afloop van de training direct om en ga ook direct weer huis;
  • Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingsgroepen gescheiden blijven: De volgende groep mag erin als de voorgaande de zwemzaal heeft verlaten.

  We hopen jullie allemaal hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht en wensen jullie wederom veel plezier weer met trainen en het samenzijn.

  Zorg voor elkaar en fitheid voor in betere tijden!

  Met vriendelijk groet,

  Namens het bestuur en de commissies van KZC

   

  Het Trainingsrooster (ON HOLD zolang lockdown van kracht is)

  Voor de zwemtraining op dinsdag en zaterdagochtend (8 uur) moet je je opgeven via onderstaande link, om het maximum van 30 te kunnen handhaven. Voor de overige trainingen voor 18 jaar en ouder is dit niet nodig, aangezien we hier de 30 personen normaal nooit halen. Het rooster ziet er als volgt uit:

  Dag

  Sport

  Tijdstip

  Opmerking

  Maandag

  Zwemmen

  16:30 - 18:00

  Alleen tot en met 17 jaar

  Maandag

  Waterpolo

  21:00 - 22:00

  MAX 30: Heren 1+2, B Jongens op uitnodiging

   

   

   

   

  Dinsdag

  Zwemmen

  18:00 - 19:30

  MAX 30: Iedereen + Masters
  Opgeven:

  Dinsdag

  Waterpolo

  21:00 - 22:00

  MAX 30: Dames, Heren 3+4+5, B Jongens

   

   

   

   

  Woensdag

  Zwemmen

  17:45 - 18:30

  Alleen t/m 17 jaar: zwemmen, ook voor waterpolo jeugd

   

   

   

   

  Donderdag

  Zwemmen

  06:00 - 07:00

  MAX 30: iedereen + Masters

  Donderdag

  Waterpolo

  20:00 - 20:45

  Alleen t/m 17 jaar: BC Meiden, C Jongens (mogelijk ook naar zaterdag)

  Donderdag

  Waterpolo

  20:45 – 21:30

  MAX 30: Dames 1+2,

  Donderdag

  Waterpolo

  21:30 - 22:15

  MAX 30: Heren 1+2, B jongens

   

   

   

   

  Vrijdag

  Zwemles ABC

  18:00 - 19:30

  A- & B-diploma

  Vrijdag

  Waterbikkelplan

  18:45 - 19:45

  C-diploma en Waterbikkels

  Vrijdag

  Waterpolo

  19:45 - 20:45

  EG-teams, DG-teams, BC meiden, C jongens

   

   

   

   

  Zaterdag

  Zwemmen

  08:00 - 08:40

  MAX 30: Zwemmen, ook voor waterpolo Jeugd
  Opgeven

  Zaterdag

  Zwemmen

  08:40 - 09:20

  Alleen t/m 17 jaar: EG-teams, DG-teams

  Zaterdag

  Waterpolo

  09:20 - 10:00

  Alleen t/m 17 jaar: EG-teams, DG-teams + Waterbikkels

   

   

  LET OP: per 14 oktober gelden bovenstaande afspraken aanvullend op afspraken hieroder en in het protocol

  (Update 30 september 2020 )

  We mogen sporten, maar met afspaken. Op deze pagina vind je de Corona afspraken die gelden binnen KZC. Deze zijn zo actueel mogelijk, maar uiteraard zijn nieuwe door de overheid opgelegde beperkingen altijd bovenliggend aan onderstaande afspraken. We zullen deze dan wel zo snel mogelijk verwerken en hier publiceren. We wensen je veel sportplezeier.

  Het bestuur van KZC 

  De protocollen en afspraken

  Voor de waterpolowedstrijden:

  Lees alle afspaken rondom waterpolowedstrijde en bekijk de routing in het zwembad. Zie daarvoor bovestaande documenten. Voordat je naar Beverwijk afreist, houdt in ieder geval rekeking met het volgende voor Beverwijk specifieke afspraken:

  KZC heeft voor elke wedstrijd een coronacoördinator in het zwembad. Deze is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het naleven van de Corona protocollen.

  De volgende afspraken moeten worden nageleefd: 

  • Naast alle algemene afspraken hebben alle sporters badkleding aan bij aankomst.
  • Elk team mag 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het zwembad in en volgt de looproute.
   • Het zwembad binnengaan moet via de hoofdingang en dan direct naar links de trap op. Bij de hoofdingang is desinfectiemiddel beschikbaar welke gebruikt moet worden alvorens het zwembad te betreden.
  • Het thuisspelend team gaat eerst naar binnen en loopt op 1,5m van elkaar door naar het natte terras, gevolgd door het team dat uit speelt dat op 1,5m van elkaar stopt bij het droge terras.
  • Het bezoekende team bereidt zich op 1,5m van elkaar voor op het droogterras ter hoogte van de horeca. Idem voor de thuisspelende ploeg op het natte terras.
  • De aanvoerder van elk team meldt zich aan bij de coronacoördinator of de aanvoerder/coach van het KZC team waartegen wordt gespeeld en laat zich verder informeren.
  • De teams die weer klaar staan voor de volgende wedstrijd kunnen de ruimte pas in als publiek en spelers van de gespeelde teams het bad verlaten hebben. Hierbij gaat het bezoekende team als eerste en de thuisspelende ploeg als laatste.
  • Als de vorige wedstrijd is afgelopen en die spelers de zaal verlaten (*), plaatst eerst het bezoekende team de tassen bij …. en daarna de thuisspelend team tassen bij … (zie routing/platte grond) 
  • Na de wedstrijd verlaat het publiek (indien toegestaan) direct het bad via de trap ter hoogte van de lift. Spelers kunnen hun tassen e.d. pakken nadat het publiek vertrokken is.  Het bezoekende team verlaat eerst het bad via de trap naast de lift, richting de kleedkamers, op gepaste afstand gevolgd door het thuisspelend team. De officials en scheidsrechters verlaten ook het bad via de trap naast de lift wanneer het publiek en de spelers weg zijn. De coronacoördinator verlaat als laatste het bad.
   • Kort douchen (afspoelen) is toegestaan.
    • Tussen de douchende personen dient één douchekop ruimte te zitten. Dit is aangegeven met pionnen en stickers.
   • Voor het omkleden na de wedstrijd dient er gebruik gemaakt te worden van de eenpersoons omkleedhokken.
   • Uitgang via de hoofdingang