• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 29 maart, 20:00 uur

  Beste (ouders van) leden,

  Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van KZC op: 

  Woensdag 29 maart 2023 om 20.00 uur in clubhuis “De Drijver” 


  De Agenda, jaarverslagen van de commissies over 2022, de notulen van de vorige ledenvergadering en de begrotingen voor 2023 en 2024 zijn hieronder te downloaden. 

  Bestuursvacatures
  Belangrijk aandachtspunt op de agenda is vacante vacature van voorzitter. Zoals in de nieuwsbrief van November vermeld, heeft Michael Treffers aangegeven na 20 jaar bestuur terug te treden als voorzitter. Ondanks inspanningen van het bestuur om een nieuwe kandidaat te vinden, is er nog geen kandidaat die zich heeft gemeld om het voorzitterschap op zich te nemen. Dit geldt wel voor de functie van secretaris: Randy Ros stelt zich kandidaat om Sander de Ruijter in deze rol op te volgen.


  Wat is de rol van de voorzitter?
  De voorzitter is het eerste aanspreekpunt binnen het bestuur van KZC en zorgt er samen met de andere bestuurs- en commissieleden voor een door de leden gedragen beleidsplan is. Tevens zorgt de voorzitter er samen met het vrijwillige kader voor dat alle commissies en vrijwilligers binnen KZC invulling kunnen geven aan dat beleidsplan, zodat alle leden in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen leren, sporten en genieten op eigen niveau. Tot slot moet de voorzitter zorgen dat het bestuur en de commissies zich kunnen verantwoorden richting leden, gemeente en andere betrokkenen over het gevoerde beleid. In zijn algemeenheid is de voorzitter dus de verbindende factor binnen het bestuur om de belangen van de club en de leden te behartigen en om te helpen zorgen voor de continuïteit op de langere termijn.  

  Zou jij het dagelijks bestuur en daarmee KZC willen versterken? Neem dan even contact met onze voorzitter Michael Treffers (voorzitter@kennemerzwemclub.nl). Hij kan je precies vertellen wat de rol inhoudt en hoeveel tijd het kost.  

  We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 29 maart om 20:00 uur in ons clubhuis!

  Namens het bestuur van KZC,

  Sander de Ruijter (secretaris@kennemerzwemclub.nl)