• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart, 20:00 uur

  Beste (ouders van) leden,
   
  Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van KZC op:
   
  Woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur in clubhuis "De Drijver"
   
  In de bijlage vindt U de agenda van de deze vergadering.
   
  De jaarverslagen van de commissies over 2018, de notulen van de vorige ledenvergadering en de begrotingen voor 2019 en 2020 zijn hieronder te vinden.
   
  Twee belangrijke onderwerpen op de agenda zijn:
   
  Beleidsplan 2019-2024
  Het huidig beleidsplan van KZC liep tot en met 2018. Vorig jaar hebben de leden tijdens de algemene ledenvergadering een eerste aanzet gegeven in een sessie waarbij iedereen KZC’s sterke- en verbeteren punten heeft benoemd, dit met het oog op de continuïteit in de toekomst. Hieruit heeft het bestuur duidelijke input gekregen voor het nieuwe beleidsplan en het afgelopen jaar heeft het bestuur dan ook, in samenwerking met een grote groep commissie- en kaderleden, gewerkt aan het beleidsplan voor de komende jaren. Met het voorgestelde beleid is het bestuur van mening dat de continuïteit van KZC is gewaarborgd. Het beleidsplan zal voorafgaand aan de vergadering aan de leden worden vertrekt, worden toegelicht tijdens de ledenvergadering en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Het nieuwe beleidsplan zal uiterlijk woensdag 20 maart worden geplaatst op onze website: www.kennemerzwemclub.nl
   
  Vacatures voor in het bestuur ter vertegenwoordiging van de commissies
  Binnen het bestuur zijn er op dit moment drie vacatures, waarbij we voor 2 vacatures zich een kandidaat beschikbaar heeft gesteld. Voor het bestuurslid namens de commissie Waterpolo zijn wij nog op zoek naar een kandidaat. Zou jij het bestuur en daarmee KZC kunnen versterken en wil je weten wat dit precies inhoudt ? Neem dan even contact met ons op. Ook als je twijfelt, want we lichten graag toe wat je kunt betekenen als je een commissie vertegenwoordigt in het bestuur. Spreek of mail hiervoor onze voorzitter Michael Treffers (voorzitter@kennemerzwemclub.nl) of  een van de andere bestuursleden aan.
   
  We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 27 maart om 20:00 uur in ons clubhuis!
   
  Namens het bestuur van KZC,
   
  Sander de Ruijter (secretaris@kennemerzwemclub.nl)