• 30 maart Algemene Ledenvergadering

  Beste leden en betrokkenen van KZC,

   

  Zoals iedereen weet stonden de afgelopen maanden in het teken van het aanpassen op corona beperkingen en – versoepelingen, ook voor onze vereniging. Dit alles heeft heel veel gevraagd van iedereen, maar met name van onze vrijwilligersorganisatie. Maar we kunnen nu zeggen dat we ons er met z’n allen heel goed doorheen hebben geslagen! Op dit moment zijn we qua maatregelen in het zwembad en ons clubhuis eigenlijk weer op het niveau van het oude normaal en ziet het ernaar uit dat de club dit seizoen kan gaan afmaken op een manier zoals we die gewend zijn vóór de pandemie. Eindelijk! Via deze weg willen we iedereen die daar zijn steentje aan heeft bijgedragen, enorm bedanken. Zonder het meedenken, de tomeloze inzet en flexibiliteit van iedereen, zouden we vele leden en vrijwilligers verloren kunnen hebben, maar dat is gewoon niet het geval. Naar omstandigheden komt de club zeer gezond en sterk uit deze crisis. Zowel op het gebied van uitvoering van activiteiten als ook op het financiële vlak. Ontzettend fijn voor ons allemaal en een compliment aan ons allemaal.

   

  Het bestuur van KZC zou dit alles graag verder willen toelichten op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en nodigt daarom iedereen uit op woensdagavond 30 maart 2022 om 20 uur in ons Clubhuis.

   

  Tijdens die ALV zullen zoals gebruikelijk de jaarverslagen van de verschillende commissies over 2021 worden besproken en zullen we vanuit de huidige situatie proberen een doorkijk te maken naar de nabije toekomst en het volgende seizoen. Ook zal de financiële situatie worden toegelicht en zal een voorstel worden gedaan voor een contributie-versimpeling en indexatie voor het nieuwe seizoen voor onze wedstrijdsporters. Verder zal er flink gelegenheid zijn voor het stellen en beantwoorden van vragen over alles wat er speelt of gespeeld heeft onder de leden en hoe we hier samen het best een vervolg aan kunnen gaan geven voor de nabije en langere toekomst. Kortom, we zullen terugkijken, maar vooral ook vooruitkijken!!

   

  Hopelijk zijn jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd en biedt het aanleiding om de Ledenvergadering te komen bezoeken! Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet die te stellen aan één van ons.

   

  Met sportieve groet,

  namens alle bestuursleden van KZC,

  Michael Treffers, voorzitter