• Nieuwsbrief update KZC

  Beste leden, ouders en overige betrokkenen, 

  Via deze weg sturen wij punt voor punt een aantal updates rondom de verschillende onderwerpen waarmee we druk bezig zijn of waren.

  • De organisatie voor het zwembad en aan de badrand loopt (op een enkel incident na) erg goed en het blijkt dat er ruim voldoende animo is. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het begrip voor de situatie en alle medewerking daarbij! Een knappe prestatie van iedereen. Bedankt voor al het geduld en jullie aanpassingen.
  • KZC heeft in het protocol de ‘opstart’ nieuwsbrief opgenomen waarin staat dat we de ballen nog niet gebruiken. Omdat dit wel gewoon is toegestaan en die nieuwsbrief dus deels achterhaald is, halen we dat uit het protocol op de website www.kennemerzwemclub.nl
  • Bij de opzet van het protocol is KZC geheel vrijblijvend geholpen door een betrokken ouder met een gespecialiseerd bedrijf hierin. Dit heeft ons erg geholpen om snel te kunnen starten en via deze weg willen Geert van Velzen  (www.evenemanagement.nl)  bedanken voor zijn hulp.
  • Op deze manier gaan wij in ieder geval nog deze én volgende week door, maar voor de periode daarna inventariseren we nu in hoeverre er animo is en of we nieuwe reserveringen gedurende de zomervakantie moeten aangaan.
  • Omdat er in de zomervakantie minder animo en kader is en omdat we al veel van onze vrijwilligers geëist hebben, zullen we dat beperkt insteken. Volgende week zullen we het definitieve zomerrooster voor alle disciplines kunnen communiceren. Bij EZ gaat er in ieder geval nog afgezwommen worden op 3 juli.
  • KZC zal voor het wedstrijdzwemmen de samenwerking in de vorm van een startgemeenschap met ZV de Zaan continueren volgend seizoen.
  • KZC zal voor het waterpolo 14 teams inschrijven voor de competitie van 2020-21 (5 heren, 2 dames, 1 B jeugd jongens, 1BC jeugd meiden, 1 C team jongens, 2 D-teams en hopelijk 2 E-teams) Op dit moment lijkt de competitie te kunnen starten begin oktober 2020 en werken we hard aan de invulling van trainers en coaches en de namen per team. In deze tijd is dit een nog moeilijkere opgave dan anders (met name voor de jongsten) en de clubs hebben uitstel gekregen voor de teamopgaves. De voorlopige indelingen zullen met betrokkenen worden gedeeld en op de website worden geplaatst.
  • Wat betreft de kledinglijn van KZC zijn volgende week weer pasmomenten georganiseerd bij Marcel Sport (24 tm 27 juni). Meer details vind je op onze website: https://www.kennemerzwemclub.nl
  • Verder zal KZC ook aan alle veiligheidseisen kunnen blijven voldoen, want de EHBO diploma’s zullen binnenkort via e-learning onderhouden worden. BHV onderhoud kan worden uitgesteld.
  • Wat betreft de facturen die nog liggen voor de dichte deuren van het zwembad. Die kunnen waarschijnlijk ten laste van het landelijk calamiteitenfonds gebracht worden en die zal KZC dus niet betalen zonder expliciete uitspraak daarover door de gemeente Beverwijk. KZC heeft in het verleden een weerstandsvermogen opgebouwd en is daardoor financieel weerbaar.
  • Aangezien alle leden nu deels betaald hebben voor een periode waarin trainingen en wedstrijden zijn komen te vervallen (over mei is niet geïncasseerd), zal er een financieel voorstel worden gemaakt dat aan de ledenvergadering zal worden voorgelegd.
  • KZC heeft 4000,- overheidscompensatie gekregen voor gemiste opbrengsten en doorlopende vaste kosten in ons clubhuis. Dit zal meegenomen worden in dat voorstel.
  • KZC wordt net als OEZA en de huidige directie van de zwembaden nog steeds betrokken bij het overleg rondom het nieuwe zwembad. Hoewel KZC een sterke voorkeur blijft uitspreken voor een 50meterbad en een clubgebouw voor de vereniging in eigen beheer, lijkt de voorkeur van het onderzoek uit te gaan van 2 x 25meter en een inpandige verenigingsruimte.
  • Binnenkort zullen we een datum voor de uitgestelde Algemene Leden Vergadering plannen en zullen we als eerste de verslagen van 2019 bespreken, maar zeker ook de verschillende scenario’s en plannen voor de toekomst behandelen. Hoewel de sportkantines en dus ons clubhuis waarschijnlijk open mogen op 1 juli, gaan wij dit waarschijnlijk digitaal organiseren.

  Hopelijk is iedereen met dit bericht weer op hetzelfde informatieniveau, maar mochten er zaken ontbreken of als er detail-vragen zijn over bepaalde onderwerpen die niet duidelijk zijn, dan kunnen die altijd gesteld worden aan de contactpersonen aan de badrand, een commissielid of aan mij via voorzitter@kennemerzwemclub.nl

  Met sportieve groet namens het bestuur van KZC,

   

  Michael Treffers, voorzitter