• Voorlopige versie jurytafelrooster eerste seizoenshelft gepubliceerd

    Vandaag is een eerste versie van het jurytafelrooster op de gebruikelijke pagina van de website gezet. Het is nog geen volledige versie, want er dienen nog een paar gaten gevuld te worden. Aangezien de eerste thuiswedstrijden komend weekeinde gaan plaatsvinden, moest echter sowieso een eerste publicatie plaatsvinden.

    Doordat er t.o.v. vorig seizoen een extra team ingeschreven is bij de E-jeugd en doordat een paar ouders hun W-officialschap beëindigd hebben, is het vooral erg lastig gebleken om bij de eerste wedstrijden van de dag alle benodigde functies bezet te krijgen. In principe zou niemand aan de jurytafel hoeven te zitten tijdens de wedstrijd direct voorafgaand aan zijn/haar eigen wedstrijd, maar in een paar gevallen bleek dat toch nodig. Ook moeten er soms spelers aan de jurytafel die daarna vertrekken voor een uitwedstrijd of zelf niet hoeven te spelen.

    De scheidsrechtercommissie van het district Midwest is naar verluid druk bezig met een nieuwe basiscursus die opleidt tot W-official en waterpoloscheidsrechter 2. De KNZB stelt die cursus verplicht voor alle spelers die gedurende het seizoen 16 jaar worden (of dat sinds het einde van het vorige seizoen geworden zijn). Het ligt in de lijn der verwachting dat die verplichting uitgebreid gaat worden naar alle oudere spelers die nog geen official zijn. KZC heeft daardoor ruim 20 personen die in aanmerking komen om deze nieuwe cursus voor het begin van de tweede seizoenshelft te volgen. Met een flink uitbreding van het aantal mensen dat vanaf januari 2020 aan de jurytafel mag plaatsnemen, wordt het volgend jaar hopelijk (en waarschijnlijk) makkelijker om het rooster op te stellen.

    Mocht u als ouder van één of meer van KZC's jongste spelers in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma en een paar keer per seizoen tijdens een wedstrijd als EHBO-verantwoordelijke willen fungeren, meldt u dan alstublieft via jurytafel@kennemerzwemclub.nl, want de huidige groep EHBO'ers is vrij klein, dus KZC kan uw hulp goed gebruiken.