• Nieuwe tarieven per 1 februari 2019

  Beste leden/ouders van leden,

  Door indexatie van de kosten voor zwembadhuur sinds 2016 (+2%) en stijging van het lage BTW tarief hierover (+3%), is ook KZC voor 2019 genoodzaakt de tarieven te verhogen.

  Voor de maanden tot de zomervakantie (januari-juni) zal de verhoging € 1,- /maand bedragen. Voor de maanden daarna (september-december) zal nogmaals € 1,-/maand extra moeten worden doorberekend.

  Dit alles om met een gelijk aanbod te leveren en met een sluitende begroting te kunnen blijven werken. Hieronder een overzicht van de tarieven tot het einde van dit seizoen (juni2019). Met de volgende automatische incassoronde zullen de aangepaste tarieven in rekening worden gebracht.

  Hopelijk is iedereen met dit bericht voldoende geïnformeerd.

  Vriendelijke groeten,

  Namens het dagelijks bestuur,

  Linda Loots, penningmeester

   

  Tarieven per februari 2019:

  Activiteit

  Tarief per maand

  Toelichting

  Zwemles survival ABC-diploma

  € 34,00

   

  Waterbikkelplan

  € 34,00

   

  Wedstrijdsport:

     

     - Jeugd F en E

  € 36,50

  Geboren 2010-2007

     - Jeugd D en C

  € 39,00

  Geboren 2006-2003

     - Jeugd B en A

  € 41,50

  Geboren 2002-1999

     - Senior

  € 41,50

   

     - Selectie

  € 44,00

   
       

   Masterzwemmen

  € 24,00