• Nieuwsbrief december 2018

  Het is weer bijna kerstvakantie, dus tijd om je weer op de hoogte te brengen wat er allemaal speelt binnen de club. Wat vind je in deze nieuwsbrief:

  • Van de voorzitter
  • Wedstrijdzwemmen, terugblik van Paul op het afgelopen jaar
  • Waterpolo, terugblik eerste seizoenshelft en vooruitblik
  • Helaas geen extra levering waterpolobadpakken en waterpolozwembroeken
  • Nieuwjaarsborrel (1 januari) en Jaarlijkse feestavond (26 januari)
  • Trainingen Kerstvakantie

  Van onze voorzitter

  Beste leden, vrijwilligers en betrokkenen,

  De tijd vliegt en de feestdagen staan alweer voor de deur. Een mooi moment dus om even terug te kijken op afgelopen eerste seizoenshelft en vooruit te kijken naar wat ons te wachten staat.

  Het gaat onze club, als je het mij vraagt, over het algemeen behoorlijk voor de wind. De zwemlessen en de trainingen worden goed bezocht, er wordt veel georganiseerd en ook onze prestaties zijn over het algemeen hartstikke goed! Ik weet wel dat sommigen vinden dat het altijd nog meer en beter kan, maar ik denk dat we er voor een club als de onze, met de beperkte middelen die er zijn,  op dit moment wel veel uit halen. En dan bedoel ik enerzijds plezier en vreugde, maar anderzijds ook de sportieve prestaties die worden geleverd. De waterpoloteams draaien vrijwel allemaal boven verwachting mee in de competities waarin zij uitkomen en ook de zwemploeg overtreft wederom vele sportieve verwachtingen als het gaat om het behalen van persoonlijke records of limieten voor regionale- of zelfs Nederlandse (!) kampioenschappen.

  Om dit succes op zijn minst te kunnen continueren en om de club de spiegel voor te houden, is kort geleden met het voltallige bestuur en een grotere afvaardiging van het kader van alle afdelingen een beleidssessie 2019-2024 gehouden. Op basis van de input die aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering hebben gegeven, is besproken wat er goed gaat en aan welke gebieden de komende tijd specifiekere aandacht moet worden besteed. Op dit moment wordt al het besprokene uitgewerkt en formuleren de afdelingen de doelstellingen voor de komende jaren. Het gaat te ver om nu op elk onderwerp specifiek in te gaan, maar zaken als - continue aanwas en doorstroming van leden - behoud van (oudere) jeugd - voldoende ervaren en geschoold kader - efficiënte indeling van beschikbaar zwembadwater en voldoende gebruik van het clubhuis worden allemaal besproken. Alle ideeën en te nemen acties verwerken we nu in een definitief concept van een plan dat uiterlijk eind maart 2019 aan de ledenvergadering zal worden voorgelegd.

  Een behoorlijke klus op voorhand, maar waarvan de meeste tijd gaat zitten in de uiteindelijke naleving en uitvoering ervan. Voor alles blijft de club altijd afhankelijk van de vrijwillige inzet van betrokkenen!

  Daarom wil ik via deze weg opnieuw van de gelegenheid gebruik maken om iedereen ontzettend te bedanken voor alle inspanningen en alvast hele fijne feestdagen toe wensen.

  Geniet ervan!!

  Namens het bestuur van KZC,

  Michael Treffers

   

  Wedstrijdzwemmen: terugblik van Paul op het afgelopen jaar

  Mij is gevraagd een stukje te schrijven over het zwemmen in vorig seizoen en de eerste helft van dit zwemseizoen. Eigenlijk niet helemaal terecht omdat onze minioren nog een kampioenschap te gaan hebben, nl. De Jaargangfinales in Leiden in februari 2019.

  Ik wil langs deze weg nog eens benadrukken dat ik echt niet zonder de mensen kan die mij willen helpen, zoals Hans Oudendijk en Linda Loots. Als zwemploeg zijn we in de jaren dermate gegroeid dat deze vrijwilligers hun vrije tijd met liefde opofferen om iedereen die zwemmen leuk vindt, te begeleiden. Hans en Linda, en ieder ander die mij helpt: super super bedankt!

  Vorig jaar is echt een super jaar geweest. Op de regiokampioenschappen waren we goed vertegenwoordigd en werden ook diverse medailles behaald. KZC had een afvaardiging van maar liefst 5 KZC-ers op de nationale kampioenschappen junioren/jeugd. Behoudens de vele nieuwe PR’s die werden gezet, behaalde Daan Piepers ook nog een finaleplaats bij de Junioren-3! Ook de minioren lieten zich niet onbetuigd. Op de laatste Jaarganfinales, juni te Dordrecht, waren we met 10 KZC minioren afgereisd. Bijna iedereen behaalde een top-10 klassering van Nederland. Geweldig gewoon!

  Met de zwemploeg werden we kampioen in de District 1e klasse en promoveerden we naar de landelijk C-Competitie. Dat doen we echt met zijn allen, dus voor iedere KZC-er een grote pluim.

  Ook dit jaar wordt de jaarplanning geplaagd door zeer vroege kampioenschappen, zoals de Nederlandse Lange Afstandskampioenschappen al in oktober en de regiokampioenschappen in november. Wanneer ik jullie niet goed kan voorbereiden, simpelweg omdat de voorbereidingstijd te kort is, dan train ik liever met jullie door. Daar hebben het ook met elkaar over gehad en als alternatief gaan we tussen Kerst en Oud-en-Nieuw naar de zwemwedstrijd in Leeuwarden. Ik kijk daar met ontzettend veel genoegen naar uit. Het beloofd een geweldige wedstrijd te worden.

  Één kleine prikkelende opmerking toch, maar ik hoop ook op een stimulerende werking er van. De woensdagmiddag wordt wel gezien als een trainingsmoment met mindere waarde. Waarde is waarde en wat nou, als je er alle waarde uit weet te halen. Alle beetjes helpen en met elkaar vormt het wellicht tot een mooi geheel.

  Jullie trotse trainer,

  Paul

   

  Waterpolo, terugblik eerste seizoenshelft en vooruitblik

  De kerstvakantie staat op het punt van beginnen en de eerste seizoenshelft zit er alweer op. Vrijwel alle teams draaien goed mee in de competitie en de keuze om meer jeugd in te passen bij de senioren lijkt nu al zijn vruchten af te werpen. De jeugdteams zijn volledig bezet en de begeleiding is ook dit seizoen weer rond gekomen.

  In januari starten we reeds met de teamindelingen voor het seizoen 2019 - 2020. Dit om zo iedereen voor het einde van het huidig seizoen te kunnen informeren over de teamsamenstelling en de begeleiding weer op te orde te krijgen.

  Qua commissie is er altijd ruimte voor verbetering. We hebben de laatste jaren slagen gemaakt, maar als we verder willen verbeteren hebben we meer vrijwilligers nodig. Vele handen maken licht werk en als vereniging is het voor de continuïteit van belang dat we de taken zo veel mogelijk spreiden. Mocht je nog om goede voornemens voor 2019 verlegen zitten? Wordt vrijwilliger bij KZC en samen zorgen we ervoor dat KZC ook de komende jaren sterk staat.

  Op naar een mooie tweede seizoenshelft en de beste wensen voor 2019.

  Namens de waterpolocommissie, Pim Smit

  Helaas geen extra levering waterpolobadpakken en waterpolozwembroeken

  Begin december heeft de kledingcommissie geïnventariseerd of er genoeg animo is om een extra bestelling te plaatsen bij Marcel Sport voor waterpolobadpakken en -zwembroeken. Helaas is de minimale bestelhoeveelheid van 5 stuks niet gehaald en kan er -midden in het seizoen - geen extra bestelling gedaan worden.

  In juni zullen er weer passessies plaatsvinden bij Marcel Sport waarbij we hopen dat dan de minimale bestelhoeveelheid van 5 stuks wel gehaald zal worden, zodat iedereen het nieuwe seizoen weer van start kan gaan in passende waterpolokleding! Uiteraard zullen wij jullie tijdig informeren wanneer de pasdagen gepland staan.

  2 weken geleden hebben ook de 11 vrijwilligers van het elementair zwemmen ons donkerblauwe KZC t-shirt aangetrokken, zodat ook daar de herkenbaarheid naar onze club mooi zichtbaar is geworden. Uiteraard hopen we dat er veel kinderen van het elementair zwemmen zullen doorstromen naar het waterbikkelplan en daar draagt deze uniforme uitstraling zeker aan bij!

  Groetjes Felicia en Claudia

   

  Trainingen rond en tijdens de kerstvakantie

  Tijdens de kerstvakantie komt een aantal trainingen te vervallen. Welke trainingen wel en niet door gaan zie je in onderstaand overzicht.

  Alle trainingen tot en met zaterdag 22 december gaan door

   

  Dag

  Tijd

  Wat

  Is er training?

  maandag 24 december 2018

  16:30 - 18:00

  Zwemmen

  VERVALT

   

  21:00 - 22:00

  Waterpolo

  VERVALT

  dinsdag 25december 2018

  18:00 - 19:30

  Zwemmen

  VERVALT

   

  21:00 - 22:00

  Waterpolo

  VERVALT

  woensdag 26 december 2018

  17:45 - 18:30

  Zwemmen

  VERVALT

  donderdag 27 december 2018

  06:00 - 07:00

  Zwemmen

  VERVALT

   

  20:00 - 22:00

  Waterpolo

  VERVALT

  vrijdag 28 december 2018

  18:00 - 19:30

  Zwem ABC

  VERVALT

   

  18:45 - 19:45

  Waterbikkelplan + C-diploma

  VERVALT

   

  19:45 - 21:45

  Waterpolo

  VERVALT

  zaterdag 29 december 2018

  08:00 - 10:00

  Zwemmen / Waterpolo

  VERVALT

  maandag 31 december 2018

  16:30 - 18:00

  Zwemmen

  VERVALT

   

  21:00 - 22:00

  Waterpolo

  VERVALT

  dinsdag 1 januari 2019

  18:00 - 19:30

  Zwemmen

  VERVALT

   

  21:00 - 22:00

  Waterpolo

  VERVALT

  woensdag 2 januari 2019

  17:45 - 18:30

  Zwemmen

  gaat door

  donderdag 3 januari 2019

  06:00 - 07:00

  Zwemmen

  gaat door

   

  20:00 - 22:00

  Waterpolo

  gaat door

  vrijdag 4 januari 2019

  18:00 - 19:30

  Zwem ABC

  VERVALT

   

  18:45 - 19:45

  Waterbikkelplan + C-diploma

  VERVALT

   

  19:45 - 21:45

  Waterpolo

  VERVALT

  zaterdag 5 januari 2019

  08:00 - 10:00

  Zwemmen / Waterpolo

  gaat door

   

  Alle trainingen vanaf maandag 7 januari gaan door

     

   

  Nieuwjaarsborrel (1 januari) en Jaarlijkse Feestavond (26 januari)